040 88 99 18 - Zaupni telefon vsak delovni dan med 10. in 15.uro

 

POSTOPEK PRITOŽBE:

Vsak uporabnik storitev in programov, ki jih v okviru programa Ne zakockaj svoje prihodnosti izvaja Zavod Etnika in z njimi ni bil zadovoljen, se lahko pritoži na naslednji način:


1. stopnja (pisno ali ustno) - Pritožba:
Uporabnik se lahko pritožbi ustno izvajalcu programa (izvajalec mora pritožbo zabeležiti ter podati ustni ali pisni odgovor pritožniku) ali pisno na elektronski naslov info@mladihazarder.si ali preko navadne pošte na sedež zavoda. V roku 3 dni mora izvajalec, na katerega se nanaša pisna pritožba, odgovoriti pismo pritožniku. V kolikor uporabnik z razrešitvijo pritožbe ni zadovoljen,  jo lahko naslovi na 2. stopnjo.


2. stopnja - Ugovor uporabnika na odgovor glede pritožbe:
Uporabnik ima možnost ugovora na odgovor glede pritožbe (v nadaljevanju ugovor), če z njim ni zadovoljen oziroma okoliščine, ki so bile razlog za pritožbo ne prenehajo. Naslovnik (strokovni vodja programa, direktor zavoda) je ugovor dolžan obravnavati in raziskati ter najvišjemu organu zavoda (svet zavoda) do prve naslednje seje podati predlog sklepa, s katerim se v okviru zavoda dokončno odloča o zadevi.


Pritožbo lahko uporabnik odda tudi sofinancerju programa, Ministrstvu za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ter Socialni Zbornici Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana. Pritožbo lahko uporabnik odda še Varuhu človekovih pravic, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana in drugim institucijam, ki omogočajo in spremljajo izvajanje programov s področja zasvojenosti z igrami na srečo.

 

PRAVICE UPORABNIKOV PROGRAMA
- da prostovoljno vstopijo in izstopijo iz programa,                                                          
- do pritožbe,
- do varovanja njihovih osebnih podatkov,
- do anonimnosti,
- do informacij s katerimi razpolaga izvajalec o pridobivanju pravic,
- do vpogleda v lastno dokumentacijo,
- do posredovanja lastnega mnenja,
- do aktivnega sodelovanja v programu,
- do individualne obravnave,
- do nadaljnje obravnave v ostalih programih, ki jih ponuja Zavod Etnika.