040 88 99 18 - Zaupni telefon vsak delovni dan med 10. in 15.uro

Projekt Ne zakockaj svoje prihodnosti smo zagnali leta 2012, ko je bil ta uvrščen med projekte Evropske prestolnice mladih Maribor 2013. 

Mlade s težavami, ki so neposredna posledica prekomernega igranja na srečo, je med množico obrazov nemogoče zaznati, saj na teh obrazih seveda ne piše, kdo igra na srečo, kdo ne in kdo ima z igro težave. Le majhen delež problematičnih igralcev na srečo kadarkoli pristopi k zdravljenju. Iz razpoložljivih podatkov je mogoče sklepati, da se zdravljenja udeleži manj kot 10 odstotkov patoloških hazarderjev.

Velik del mladih in njihovih staršev se težav sploh ne zaveda in jih ne prepozna, zato je potrebno stalno izobraževanje in ozaveščanje javnosti. 

V ta namen smo v letu 2012 zagnali projekt Ne zakockaj svoje prihodnosti.

Pri tem nam je zelo pomagalo, da je bil projekt uvrščen v program Evropske prestolnice mladih Maribor 2013. Tako smo že v letu 2012 zagnali portal Mladi Hazarder, edini te vrste v Sloveniji. Naša ključna motivacija je bila vpostaviti spletno točko z namenom ozaveščanja mladih o tveganjih pri igranju iger na srečo ter zasvojenosti kot najhujši posledici pretiranega igranja.

Poleg vsebin, ki ozaveščajo, smo mladim takoj ponudili tudi spletno posvetovalnico, ki odtlej deluje vsa leta v obliki email podpore. Mladi lahko s pomočjo elektronske pošte stopijo v neposreden stik s psihoterapevtom, ki jim odgovori najkasneje v roku 24 ur in po potrebi nudi čustveno podporo.

Eden od zelo pomembnih pripomočkov je spletni test za mlade. Podlaga za vprašalnik je CPGI, instrument za preverjanje ogroženosti zaradi igranja na srečo, ki so ga zasnovali v Kanadi (Canadian Problem Gambling Index).

Od leta 2014 naprej izvajamo na osnovnih in srednjih šolah tudi brezplačne delavnice ozaveščanja.

Že pet let sodelujemo z Odprtim inštitutom za psihoterapijo iz Ljubljana, ki pokriva področje spletne posvetovalnice in izvedbo individualnih psihoterapij v Mariboru in Ljubljani.

V letu 2013 smo med mladimi v Mariboru  izvedli raziskavo o njihovih navadah pri igranju iger na srečo. Vzorčili smo 727 mladih na osnovnih in srednjih šolah v mestu in ugotovili delež problematičnega igranja v višini 3,2 odstotka. Dodatnih 8,3% mladih igra na način, ki jih uvršča v kategorijo tveganega igranja.

Od leta 2012 do danes smo zbrali več sto strokovnih člankov in raziskav z vsega sveta ter sestavili izjemno knjižnico z okrog 40 najnovejšimi strokovnimi knjigami v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Naša knjižnjica in naša nabrana znanja ter izkušnje so na voljo vsem, ki s tega področja pripravljajo diplomska dela.