040 88 99 18 - Zaupni telefon vsak delovni dan med 10. in 15.uro

MLADI HAZARDER, ozaveščanje in odpravljanje negativnih posledic igranja na srečo je celostno zastavljeni program s področja iger na srečo, ki ga v okviru našega zavoda pod različnimi imeni izvajamo že od leta 2012 dalje. Primarno je program namenjen otrokom, mladostnikom in mladim do 29.leta starosti, naše brezplačne storitve pa so na voljo tudi za starejše uporabnike, ki iščejo pomoč zase ali za koga od svojih bližnjih.

Program tudi v obdobju 2022-25 sofinancira Ministrstvo za zdravje Rs.

Ljudis težavami, ki so neposredna posledica  igranja na srečo, je med množico obrazov nemogoče zaznati, saj na teh obrazih seveda ne piše, kdo igra na srečo, kdo ne in kdo ima z igro težave. Le majhen delež prigralcev s težavami  poišče pomoč in pristopi k zdravljenju. Iz razpoložljivih podatkov je mogoče sklepati, da se zdravljenja udeleži do trije odstotki patoloških hazarderjev.

Velik del mladostnikov, odrasle mladine in njihovih staršev se težav sploh ne zaveda in jih ne prepozna, zato je potrebno stalno izobraževanje in ozaveščanje javnosti. 

V ta namen smo v letu 2012 zagnali projekt ozaveščanja z imenom Ne zakockaj svoje prihodnosti in postavili portal Mladi Hazarder, ki je še danes edini tovrstni specializirani portal v Sloveniji. Naša ključna motivacija je bila vpostaviti spletno točko z namenom ozaveščanja o tveganjih pri igranju iger na srečo ter nudenju brezplačnih oblik pomoči v primerih, ko nastopijo težave zaradi hazardiranja.

Poleg vsebin, ki ozaveščajo, smo mladim in manj mladim takoj ponudili tudi spletno posvetovalnico, ki odtlej deluje vsa leta v obliki email podpore. S pomočjo elektronske pošte lahko stopijo v neposreden stik s psihoterapevtom, ki jim odgovori najkasneje v roku 24 ur in po potrebi nudi čustveno podporo.

Eden od zelo pomembnih pripomočkov je spletni test. Podlaga za vprašalnik je CPGI, instrument za preverjanje ogroženosti zaradi igranja na srečo, ki so ga zasnovali v Kanadi (Canadian Problem Gambling Index).

Od leta 2014 naprej izvajamo na osnovnih in srednjih šolah tudi brezplačne delavnice ozaveščanja.

Več kot deset let sodelujemo z Odprtim inštitutom za psihoterapijo iz Ljubljane, ki za nas opravlja strokovno vodenje programa ter skrbi za kvalitetno izvajanje psihoterapij Ljubljani. Tudi v Mariboru imamo sklenjen dogovor z dvema psihoterapevtkama za izvajanje psihoterapij za naše uporabnike.

V letu 2013 smo med mladimi v Mariboru  izvedli raziskavo o njihovih navadah pri igranju iger na srečo. Vzorčili smo 727 mladih na osnovnih in srednjih šolah v mestu in ugotovili delež problematičnega igranja v višini 3,2 odstotka. Dodatnih 8,3% mladih igra na način, ki jih uvršča v kategorijo tveganega igranja.

V letu 2020 smo v obdobju prvega vala koronavirusa izvedli manjšo raziskavo o igranju iger na srečo.