040 88 99 18 - Zaupni telefon vsak delovni dan med 10. in 15.uro

Mladi neznansko radi hazardirajo, to potrjujejo številne raziskave doma in po svetu. Igrajo seveda tiste igre, ki so njim najbolj dostopne. V slovenskem okolju so to hitre srečke, loto, poker med prijatelji, izkustvene igre za denar (biljard, fliper...) in športne stave.

Štiri domače in ena evropska raziskava med slovensko mladino so dale zelo podobne rezultate: do 20 odstotkov vseh mladih igra športne stave.

  • 2008 - ZZVD Koper (dijaki 1.letnikov srednjih šol) -  20% dijakov je igralo stave v zadnjih 12 mesecih
  • 2010 - FUDŠ (polnoletni dijaki na Goriškem in Dolenjskem, N=1.113)) -  19% oz. 18%  dijakov je igralo stave v zadnjih 12 mesecih
  • 2013 - Zavod Etnika (mladi med 12 - 19 let v Mariboru, povprečna starost 15,43 let, N=727) - 20% vseh mladih v raziskavi je v zadnjem letu igralo športne stave
  • 2019 - Logout (prvi in četrti letniki ljubljanskih srednjih šol, N=341) 16% anketirancev je igralo športne stave v zadnjih 12 mesecih
  • 2019 - ESPAD, 15 in 16 let stari mladostniki, igre na srečo je v letu pred tem igralo 17% mladih, med tistimi, ki so igrali na srečo, pa jih je 50% oz. vsak drugi igralo športne stave

 

Mladi v Sloveniji igrajo športne stave torej že pred vstopom v polnoletnost, kasneje ta delež prične padati. To se zelo lepo vidi v naši infografiki, kjer navajamo še dve drugi raziskavi, opravljeni med študenti in celotno populacijo. Klikni

V našem oglasu, ki je izšel v Delu 9.4.2019, zelo jasno opozorimo enega od večjih problemov na področju iger na srečo pri nas. Aktualni Zakon o igrah na srečo prepoveduje mladoletnim osebam vstop v igralnice in igralne salone, hkrati pa jim je prepovedano tudi odpiranje igralnih računov na portalu Športne Loterije in Loterije Slovenije. V zakonu pa ni jasno in nedvoumno nikjer zapisana prepoved udeležbe mladoletnih oseb pri športnih stavah, ki jih je možno vplačevati pri prodajalcih v trafikah, bencinskih servisih, poštah, barih itd. In če ni prepovedi, po analogiji tudi sankcij za prodajalce, ki mladim dovolijo vplačevanje stav, ne more biti.

Prvi poizkus uveljavitve prepovedi igranja stav za mladoletne osebe je bil vnešen v predlog novega Zakona o igrah na srečo v letu 2013. Ob kasnejših predlogih spremembe zakona predloga striktne prepovedi za mladoletne osebe predlagatelj, v večini primerov je to vlada RS, več ni vnašal.

Vsako spreminjanje zakonodaje na področju iger na srečo posega v številne interese različnih deležnikov in interesnih skupin, se nobena od predlaganih različic novega ZIS do leta 2021 ni uspela prebiti niti v parlamentarno obravnavo.

Zadnji poskus noveliranja Zakona o igrah na srečo je bil predlagan v letu 2021, predlagane spremembe pa niso vsebovale prizadevanj za zmanjševanje škode, povzročene z igranjem na srečo. Predlog ZIS 2021 je sicer prišel v parlament in se prebil skozi dve fazi procedure, nakar ga je ustavil predlog za posvetovalni referendum.