040 88 99 18 - Zaupni telefon vsak delovni dan med 10. in 15.uro

Številne raziskave s področja psihologije, nevroznanosti in genetike v zadnjih dveh desetletjih so nakazale, da sta si zasvojenost z igrami na srečo in zasvojenost z drogami veliko bolj podobni, kot se je mislilo doslej.

Ko se lotimo aktivnosti, ki nas ohranja pri življenju ali nam pomaga pri prenašanju naših genov na prihodnje rodove, se aktivira (opioidni) sistem za nagrajevanje v naših možganih. Sprosti se kemični prenašalec informacij dopamin, ki ga zaznamo kot ugodje, na nas pa vpliva tudi tako, da si ta proces zapomnimo in ga skušamo ponavljati.

 

https://www.scientificamerican.com/article/how-the-brain-gets-addicted-to-gambling/#