Oblike brezplačne pomoči:

Info točka: Prešernova 3, MB

Piši psihoterapevtu: e-pošta

Live chat - kmalu

Skype intervenca: po dogovoru s psihoterapevtom

Testiraj se online!:  kmalu

SOS telefon, info:    kmalu

Prijavi se na Nagradni natečaj  na temo osveščanja o tveganjih pri igrah na srečo!  

Več informacij na naši Facebook strani "Ne zakockaj svoje prihodnosti"


Najstniki ne morejo razviti odvisnosti od iger na srečo                                                                                                                                                                                          Ne drži. Iz razpoložljivih anketnih podatkov za Slovenijo izhaja, da so ravno mladi najbolj ogroženi. Dijaki zadnjih letnikov na Goriškem, kjer je pri nas ponudba iger na srečo tudi največja, so na osnovi SOGS testa v letu 2010 popredalčkani takole:  13,6 odstotka dijakov je takšnih, pri katerih bi se lahko igranje razvilo v problematično, 4,41 odstotka je že problematičnih, medtem ko je 2,57 odstotka dijakov  žal že uvrščenih med patološke hazarderje. Slovensko povprečje: tveganje za razvoj problemov - 7,81%, problemetičnih igralcev je 1,45 odstotka, patoloških igralcev  je 0,46 odstotka.        Po raziskavi iz leta 2008, ki je zajela celotno prebivalstvo Slovenije, jih ima med mladimi do 30 let hujše probleme z igranjem 1,67 odstotka (seštevek problematičnih in patoloških igralcev).

Loterija je nedolžna igra, ki jo igrajo vsi in ne more predstavljati posebne nevarnosti                                                                                                                        Ne drži. Vse igre v okviru Loterije Slovenije zahtevajo polnoletnost, saj je ugotovljeno, da utegnejo biti most k bolj problematičnim oblikam igranja iger na srečo.

Mladostniki, ki imajo probleme z igrami na srečo, prihajajo najpogosteje iz ranljivih skupin in neurejenih družin                                                          Ne drži. Tako kot številne druge odvisnosti, se lahko tudi zasvojenost od iger na srečo pojavi v katerikoli družini, družbeni skupini ali kulturi. 

Zasvojenost z drogami ali alkoholom je veliko nevarnejša od zasvojenosti od iger na srečo                                                                                                               Ne drži. Prvi dve sta kemični odvisnosti, igre na srečo povzročajo nekemično odvisnost. Posledice za posameznika, njegovo družino in družbo so lahko podobno uničujoče.

Ni nevarnosti, če igramo s svojimi otroki karte brez denarnih vložkov                                                                                                                                                  Drži. Otroci, ki igrajo prve partije kart v življenju, seveda ne vedo, da so možne tudi stave za denar in uživajo v igri tudi brez njih.  Slejkoprej jim bodo "dodatno vznemirjenje" s pomočjo denarnih vložkov predstavili prijatelji, zato je pomembno, da skozi pogovore skušamo obdobje stav oz. igranja za denar preložiti na čim kasnejše obdobje, ko bodo sposobni bolj zrelega pogleda na igranje.

Večino problematičnih igralcev so v igre na srečo vpeljali prijatelji                                                                                                                                                            Ne drži. Večina igralcev je bila z igrami na srečo seznanjena s strani njihovi staršev ali odraslih oseb, ki so jim blizu. Pogosto so se z igrami seznanili že pri desetih ali enajstih letih.

Če igrajo otroci poker pri nas doma, potem nevarnosti ni                                                                                                                                                                                    Ne drži. Večina najstnikov ne bo imela nobenih problemov z odvisnostjo. Zmeraj pa obstaja pa majhen odstotek tistih, za katere je takšna aktivnost lahko sprožilec, ki sproži pogostejše in bolj tvegano igranje in s tem tudi potencialno odvisnost.