Oblike brezplačne pomoči:

Info točka: Prešernova 3, MB

Piši psihoterapevtu: e-pošta

Live chat - kmalu

Skype intervenca: po dogovoru s psihoterapevtom

Testiraj se online!:  kmalu

SOS telefon, info:    kmalu

Prijavi se na Nagradni natečaj  na temo osveščanja o tveganjih pri igrah na srečo!  

Več informacij na naši Facebook strani "Ne zakockaj svoje prihodnosti"


Potrebujemo skupino mladih prostovoljcev starosti do 29 let, ki jih tematika zanima in ki jih veseli razgibano delo v skupini v pisarni in na terenu. Naše delo bo raziskovanje, obveščanje in preventivne aktivnosti. Posegli bomo na različna področja, zato bomo potrebovali tudi temu primerna znanja: psihologija, sociologija, socialno delo, kemične in nekemične odvisnosti, zdravstvo, svetovanje, izobraževanje, igre na srečo...

V letu 2013 bo ogromno za postoriti!

Naredili bomo:

- raziskavo med mladimi na osnovnih in srednjih šolah po Mariboru

- brošuro z osnovnimi informacijami o različnih igrah na srečo, tveganjih ter o tem kaj narediti, ko pride do težav zaradi igranja

- nekaj video-spotov za osveščanje preko spleta in televizije

- teden osveščanja o igrah na srečo in tveganjih ter negativnih posledicah, ki jih prinašajo z okroglimi mizami, predavanji, koncerti...

 in še veliko drugega!

Pošlji prijavo s popisom znanj in vedenj, ki jih lahko prispevaš na: prostovoljci@mladihazarder.si