Oblike brezplačne pomoči:

Info točka: Prešernova 3, MB

Piši psihoterapevtu: e-pošta

Live chat - kmalu

Skype intervenca: po dogovoru s psihoterapevtom

Testiraj se online!:  kmalu

SOS telefon, info:    kmalu

Prijavi se na Nagradni natečaj  na temo osveščanja o tveganjih pri igrah na srečo!  

Več informacij na naši Facebook strani "Ne zakockaj svoje prihodnosti"Problematično igranje lahko opredelimo kot tisto, ko hazardiranje določene osebe povzroča kakršnekoli negativne posledice - ne samo za osebo samo,  temveč tudi za njegove bližnje (družina in prijatelji) in za širšo skupnost.                      

Zelo dober opis problematičnega igranja bi bil tudi, da gre za igranje v večji meri, kot si ga posameznik lahko privošči. (Reith 2006: 20)

Med najpomembnejšimi zasebnimi posledicami problematičnega igranja so finančne izgube, izguba dela ter osebno trpljenje posameznika in njegovih bližnjih. Najpomembnejše družbene posledice so predvsem povezane z izpadom produktivnosti prizadetih posameznikov in njihovih bližnjih, stroški njihovega zdravljenja in reintegracije v družbo, povečano stopnjo kriminala, kot posledice problematičnega igranja ter s potencialnim razpadom tradicionalnih vrednot neke skupnosti ali družbe kot celote.

Opozorilni znaki:

- nemoč, da bi nehal gemblati takrat ko želiš                                                                                                                                                                                                                         - zaradi gemblanja zapostavljaš svoje obveznosti                                                                                                                                                                                                             - občutek krivde zaradi hazardiranja                                                                                                                                                                                                                                 - družino tvoje gemblanje skrbi oz. se pritožuje                                                                                                                           -